pogrom.org.il

2007 Oct 7 :: צלבי קרס באשקלון

התגלו צלבי קרס על קירות בית הספר"נווה דקלים". לפני כן תושבי העיר הודיעו לנו על סידרה חדשה של צלבי קרס מרוססים על הקירות ברחוב עולי הגרדום. זה בנוסף לצלבי קרס שרוססו ברחוב הזה לפני כמה חודשים ואיש לא טרח למחקם. נמסר שהמשתרה פתחה בחקירה.

© 2002-2015 Pogrom.org.il
כל הזכויות שמורות.
email:
נייד: 054-4-691-955

החלפת קישורים
Fair.ru Ярмарка путешест